Faalangst

We zien steeds meer dat leerlingen tijdens de rijlessen goede vorderingen maken, maar het vervolgens op het rijexamen volledig laten misgaan. De examenrit moet dan door de examinator als onvoldoende worden beoordeeld, terwijl de leerling tijdens de lessen prima presteert. Vaak is er dan geen sprake van kennis of vaardigheden te kort, maar van faalangst.

Wat is faalangst; faalangst is de angst om te mislukken wanneer je een prestatie moet leveren waarbij je beoordeeld, of denkt beoordeeld te worden op het gebied van kennis en handelen. Het gevolg van faalangst is dat er een negatief zelfbeeld wordt opgebouwd. (zie ook https://www.faalangst.nl)

stressed
De oorzaken van een opgebouwde faalangst kunnen divers zijn, enkele voorbeelden zijn te noemen als opvoeding, het gevoel hebben om te moeten presteren, loyaliteit aan ouders, rij-instructeur, docent, vriendjes, etc. Kenmerken van faalangst is bv perfectionisme, uit- of afstellen, controle gedrag, vaak vragen om bevestiging, etc. In de rijopleiding kunnen we hier mee te maken krijgen.

Als vanaf de start van de rijopleiding bekend is dat iemand faalangstig is, dan kan veel leed worden voorkomen. Algemene Rijopleidingen Correct & Oscar Palm heeft speciaal opgeleide faalangstinstructeurs die vroegtijdig de symptomen van faalangst kunnen herkennen en leerlingen kunnen begeleiden.

Alles begint met een uitgebreid intake gesprek, daarin worden vragen gesteld die een mogelijk faalangstige leerling van een niet faalangstige leerling onderscheid.

Alle gegevens worden nauwkeurig in kaart gebracht en dienen als basis voor de komende rijlessen. De rijlessen worden in alle rust gegeven en er zal nooit sprake zijn van druk. Er wordt extra tijd ingeruimd voor vragen,
evaluatiemomenten en momenten van ontspanning. Er is een duidelijk doelstelling en de leerling weet wat van hem/haar verwacht wordt.

Na een gedegen begeleiding door de gespecialiseerde faalangstinstructeur volgt er een faalangstexamen.
Dit examen duurt iets langer dan normaal en kent een tussentijds time-out moment.
Dit examen wordt afgenomen door een faalangst examinator.

Samenwerking met:

battal-looman-logo