Privacyverklaring Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV

Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die door Algemene Rijopleidingen Correct & Oscar Palm BV verwerkt worden.

Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.

– Bedrijfsnaam
– CBR registratie nummer
– Kamer van Koophandel inschrijfnummer
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geldigheid WRM-Certificaat
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV uw persoonsgegevens.

Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciĆ«le belang van. Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV.

– U door middel van de gevraagde persoonsgegevens de mogelijkheid te bieden een account aan te maken dat noodzakelijk is voor het aangaan van een overeenkomst met Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV.

– Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren omwille het gerechtvaardigd commerciĆ«le belang van . Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV tussen zit. Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Dation en ISV Software systemen. We gebruiken dit voor de persoonsgegevens en data verwerking, planning en facturering aan de klant. Ook kan de klant inloggen om zijn planning en facturering in te zien.

Hoe lang bewaart Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV uw persoonsgegevens.

Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Naam rijschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV op haar website gebruikt.

Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV alleen technische en functionele cookies/tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Lees meer in onze Cookiestatement.

Minderjarigen.

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door naam rijschool. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Oscarpalm.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.
Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt.

Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@oscarpalm.nl

Contactgegevens:

Algemene Rijopleiding Correct & Oscar Palm BV is gevestigd aan Zwaluwenburg 17-19, 7423 DV, Deventer

website: www.oscarpalm.nl
e-mailadres: info@oscarpalm.nl
telefoonnummer: 0570-618302

Deze site is beveiligd met reCAPTCHA en Google’s Privacybeleid en Algemene voorwaarden zijn van kracht.

Rijlesplanning op je mobiel

Uniek in Deventer en omstreken: centrale rijlesplanning op je mobiel.

Lees meer

Ontdek onze webshop

Maak kennis met onze webshop. Daar vind je gratis theorievragen.

Lees meer